Blue Sky Online booking


景點包括甕缸沙塘口洞、吊鐘洲、印洲塘、
鹽田梓、深涌及綠蛋島等。假期時段生態遊經常一早爆滿,建議快人一步早D預約定就冇走雞啦:

藍天生態旅遊 ​

想過番一個輕鬆又難忘的假期活動?唔洗諗咁多啦,藍天生態遊絕對係「出走」既好選擇!

國際認可專業教練將會帶您離開喧嘩鬧市,去感受西貢半島寧靜和神秘的一面,並使用獨木舟或直立板近距離欣賞西貢海域的大自然生態及地質奇景,讓你和你的家人朋友一齊享受一個輕鬆又難忘的假期活動!出海玩藍天生態遊除左可以欣賞美景之餘,又可以學到海洋生態知識,適合一家大細或約埋朋友一齊玩。

視乎地點,藍天生態遊提供全天6小時或半天3小時的休閒寫意旅程,並會帶你前往到西貢半島及其沿岸的島嶼 (如橋咀島、滘西洲、吊鐘洲、糧船灣等) 遊覽。當中部份景點更為香港聯合國教科文組織世界地質公園,已被確定具有國際地質價值並受到相關法例保護。

網上預約

鹽田梓、橋咀島、白沙洲

甕缸灣

滘西洲

綠蛋島

深涌、企嶺下、榕樹澳

0
藍天體育會